Dannevirke

Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Dannevirke (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Dannevirke)
Dannevirke går mellem marskområderne omkring Trenen og Ejderen i vest til Slien og Egernførde Fjord i øst.
Dannevirke og Hærvejens Rødekro på et kort fra 1913

Dannevirke (på dansk også Danevirke, norrønt: Danavirki, gammeldansk: danæwirchi, tysk: Danewerk – betyder altsammen Danernes værk) er et system af danske fortifikationer i Sydslesvig i nutidens Slesvig-Holsten. Denne lineære, defensive jordvold blev konstrueret tværs over den jyske halvøs smalleste sted blev anlagt 400-500 e.v.t. og blevet herefter gentagne gange istandsat, ombygget og ændret i forløb indtil 1200-tallet. Den blev sidste gang brugt til forsvarsformål under 2. Slesvigske Krig i 1864.

Dannevirke regnes for Nordens største fortidsminde. Den tyske delstat Slesvig-Holsten søger i samarbejde med Danmark og de andre nordiske lande om anerkendelse af Dannevirke og Hedeby som UNESCO-verdenskulturarv.[1][2]

Beliggenhed

Dannevirke blev bygget i flere etaper.
Hovedvolden øst for landsbyen Dannevirke
Valdemarsmuren
Hovedvolden
Rester af Østervolden vest for Kokkentorp
Rester af Thyraborg øst for Dannevirke by
Arkæologiske udgravninger ved Danevirke Museum i sommeren 2009
Luftbillede fra 1983 med hovedvold, borg og skanse ved Rødekro
Dannevirke på Carta Marina (1539).

Dannevirke strakte sig over 30 kilometer tværs over Jylland fra fjorden Slien i øst til marskområder omkring Trenen og Ejderen i vest. Op til 80 procent af jordvoldene er endnu bevaret. Men det må betænkes, at jordvoldene med tiden er sunket sammen. Voldene var både højere og stejlere end nutildags.

Hovedvolden dannede centrum for hele Dannevirke. Den blev flere gange udbygget og forstærket. Syd for hovedvolden var en parallelliggende vold, Kovirke.

Den såkaldte forbindelsesvold integrerede også Hedebys halvkredsvold i værket. Dannevirkes østervold, mellem Slien og Vindeby Nor, forsvarede halvøen Svans og sikrede at fjenden ikke kunne gå uden om hovedvolden ved at sætte over Slien på de smalle steder.

Dannevirkes enkelte volde er:

Under arkæologiske udgravninger i 2010-2014 blev der desuden fundet rester af et borganlæg fra valdemarstiden beliggende umiddelbart nord for Viglesporten (Kalegat) ved Rødekro (og det nuværende Dannevirke Museum). Borgens formål var overvågning af Vigleportens gennemkørsel og sikring af Valdemarsmuren. Under den dansk-svenske krig i 1658/1660 blev borgen ombygget til en femkantet skanse [3].

Der var også mindre voldanlæg lidt nord for hovedvolden i Gottorp Dyrehave og lidt nord for østervolden ved Snap og Christianshøj.