Ringborg

Chotyn (Ukraine)

Ringborg er en populær betegnelse for fæstningsanlæg, der har en cirkulær grundplan. Den senmiddelalderlige ringborg er en borg bygget af sten og omgivet af en voldgrav.

Vikingeborge

Cirkelborgen Aggersborg ved Løgstør.
Et lidt atypisk eksempel på en ringborg kendes fra Lembeksborg i Sydslesvig

I Danmark forbindes ringborge med de kendte fæstningsanlæg fra vikingetiden: Aggersborg, Trelleborg, Fyrkat og Nonnebakken kaldet trelleborge. 2014 erkendtes det, at Borrering nær Lellinge vest for Køge også er en ringborg fra vikingetiden. Vikingeborgene har en overordentlig karakteristisk præcis plan med den runde vold, portåbningernes placering og bebyggelsen inden for voldene. Borgene er ved dendrokronologi dateret til ca. 980. I Skåne kendes to ringborge: ved Trelleborg og Borgeby, men de er ikke helt cirkulære. Et satellitbillede fra Lyby i Norge har afsløret en cirkel på 140 m i diameter, som måske kan være en ringborg.[1]