Thyra Dannebod

Thyra Dannebod
Thyra. Udsnit af maleriet Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død af August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86)
Dronning af Danmark
ÆgtefælleGorm den Gamle
BørnMed Gorm
HusJellingdynastiet
Dødca. 950
Bagsiden af den lille runesten i Jelling - rejst for Thyra.

Dronning Thyra Dannebod eller Thyra Danebod (dronning fra ca. 935 til sin død i ca. 950) er kendt fra Den Lille Jellingsten rejst til hendes ære af hendes mand, kong Gorm den Gamle, og Den Store Jellingsten rejst af sønnen Harald Blåtand til minde om hans forældre[1].

Navn og levned

Tilnavnet Dannebod eller Danebod er således afledt af de to sidste ord på Den Lille Jellingsten: "Danmarks bod/pryd". Som det fremgår af teksten på den lille Jellingsten, var hendes navn i virkeligheden Thorvi (kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but).

Da Gorm rejste Den Lille Jellingsten som minde over Thyra, må man gå ud fra, at hun døde før ham. Det betyder formentlig, at hun er død før 958. Ud fra det kan vi antage, at hun var født i begyndelsen af 900-tallet; men oplysningerne om hendes oprindelse og forældre varierer, alt efter hvilke kilder man går til. Nogle mener at hun som "Danmarks pryd" var prinsesse af Danmark; og med Gorm som konge af Jylland kunne Harald Blåtand gennem sin arv fra begge samle Danmark i et rige. Andre tolker hende som en irsk eller engelsk prinsesse.

Blandt andet lader Saxo Thyra være datter af den engelske konge Æthelred af Wessex (Edelradus), som også havde en søn, Æthelstan. Æthelstan forbigås i sin fars testamente til fordel for Harald Blåtand.

Flere andre runesten fra samme tid (Læborg-stenen, Bække-stenen 1 i det sydlige Jylland og Horne-stenen i Vestjylland) nævner en Thyra. Transkriptionen på Læborg-stenen oversættes til: "Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyre, hans dronning". Dette har fået Birgit Sawyer til at foreslå at dronning Thyra overlevede Gorm, og at Ravnunge-Tue var hendes anden mand[2]. Denne tolkning er dog blevet kritiseret af Marie Stoklund[3].

Alt i alt er der ingen tvivl om, at kilder til Thyras liv er fåtallige; og sammenlagt med hendes symbolske status[flertydigt link ønskes præciseret] gennem tiden er det svært at sige med sikkerhed, hvem hun var, og hvad hun gjorde, ud over at det var af så stor betydning, at hun er blevet husket. [4]

Foruden sønnen Harald, havde hun også sønnen Knud, der ifølge sagaerne var ældre end Harald. Der har sandsynligvis også været yderligere et antal børn ud over disse to sønner. Gunnhild Kongemor var ifølge Historia Norwegiae datter af Thyra og Gorm (hvorimod Heimskringla beskriver hendes herkomst som norsk).